Fedora 33-as kiadásban alapértelmezett lesz a btrfs fájlrendszer

Fedora 32-es változatában, még csak válsztható opció ami a telepítés követően így néz ki:

# dmesg | grep -i btrfs
[  1.596330] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[  2.208317] BTRFS: device label fedora_localhost-live devid 1 transid 10216 /dev/sdc4 scanned by systemd-udevd (355)
[  2.341694] BTRFS: device fsid 44d5f355-ca3b-4109-8f4a-304942898ff9 devid 1 transid 1935 /dev/sda2 scanned by systemd-udevd (335)
[  7.348590] BTRFS info (device sdc4): disk space caching is enabled
[  7.348592] BTRFS info (device sdc4): has skinny extents
[  7.375499] BTRFS info (device sdc4): enabling ssd optimizations
[  8.427415] BTRFS info (device sdc4): disk space caching is enabled


# btrfs dev stats /
[/dev/sdc4].write_io_errs  0
[/dev/sdc4].read_io_errs   0
[/dev/sdc4].flush_io_errs  0
[/dev/sdc4].corruption_errs 0
[/dev/sdc4].generation_errs 0


# mount | grep btrfs
/dev/sdc4 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,ssd,space_cache,subvolid=256,subvol=/root)
/dev/sdc4 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,ssd,space_cache,subvolid=257,subvol=/home)


# btrfs filesystem show /
Label: 'fedora_localhost-live' uuid: ebc1954d-8047-48c4-a7d9-455e586cac3d
 Total devices 1 FS bytes used 76.28GiB
 devid  1 size 437.71GiB used 77.02GiB path /dev/sdc4


# btrfs filesystem usage /
Overall:
  Device size:		 437.71GiB
  Device allocated:		 77.02GiB
  Device unallocated:		 360.69GiB
  Device missing:		   0.00B
  Used:			 76.28GiB
  Free (estimated):		 360.89GiB	(min: 360.89GiB)
  Data ratio:			   1.00
  Metadata ratio:		   1.00
  Global reserve:		 104.94MiB	(used: 0.00B)
  Multiple profiles:		    no

Data,single: Size:76.01GiB, Used:75.81GiB (99.74%)
  /dev/sdc4	 76.01GiB

Metadata,single: Size:1.01GiB, Used:486.67MiB (47.16%)
  /dev/sdc4	  1.01GiB

System,single: Size:4.00MiB, Used:16.00KiB (0.39%)
  /dev/sdc4	  4.00MiB


# compsize /home
Processed 90279 files, 59088 regular extents (60674 refs), 36452 inline.
Type    Perc   Disk Usage  Uncompressed Referenced 
TOTAL   100%    63G     63G     63G    
none    100%    63G     63G     63G   

# btrfs qgroup show /
ERROR: can't list qgroups: quotas not enabled


# btrfs subvolume list /
ID 256 gen 12553 top level 5 path root
ID 257 gen 12555 top level 5 path home

SSD-t használva töredezetségmentesíteni nem kell (nem szabad), de rá lehet nézni 1-1 kötetre:
# find /home -type f -exec filefrag {} + >frag.list

# systemctl status fstrim.timer
● fstrim.timer - Discard unused blocks once a week
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (waiting) since Sat 2020-09-05 21:03:24 CEST; 4min 53s ago
Trigger: Mon 2020-09-07 00:00:00 CEST; 1 day 2h left
Triggers: ● fstrim.service
Docs: man:fstrim

 

Tags:  

©2016 idStudio & SMThemes.com

Legjobb tárhely ajánlatok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ